A downloadable game

Buy Now3.00€ EUR or more

Un joc de rol genèric per teixir relats heroics i dramàtics.

El Sistema Solar és la versió genèrica del sistema creat per Clinton R. Nixon en el seu joc "The Shadow of Yesterday".
Un sistema flexible, intel·ligent i adaptable a qualsevol estil de joc.

PDF 15x21cm. 156 pàgines.

Eero Tuovinen / Clinton R. Nixon

Purchase

Buy Now3.00€ EUR or more

In order to download this game you must purchase it at or above the minimum price of 3.00€ EUR. You will get access to the following files:

sistemasolar.pdf 520 kB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.