A downloadable game

Buy Now3.00€ EUR or more

El món dels còmics té una història rica de números d’encreuaments d’herois o centrats en un esdeveniment. Com encreuaments encarnats pels èxits més grans i importants formant un equip o també còmics que reinicialitzen,

rellancen o recomencen una sèrie sencera de versions reinventades d’herois clàssics. 

La crisi del nèmesi pot ser un esdeveniment d’aquesta mena pel vostre propi món d’ICONES, si voleu, un encreuament còsmic que enfronta les forces del bé i les del mal entre si en un camp de batalla d’una altra dimensió. <

Aquesta aventura també pot ser una combinació d’una missió “a banda” de L’ascensió de la Cohort i una entrada a futures trames.


Purchase

Buy Now3.00€ EUR or more

In order to download this game you must purchase it at or above the minimum price of 3.00€ EUR. You will get access to the following files:

La crisi del nèmesi.pdf 25 MB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.