A downloadable game

Download NowName your own price

Aquest document de referència estandarditzat proporciona les regles del sistema Gumshoe, sota els termes de les llicències Open Gaming i Creative Commons-Reconeixement. És una referència per dissenyadors de jocs, i no ha estat optimitzada per ensenyar a jugar ni permetre jugar.

Aquest document de llicència oberta no et permet utilitzar les ambientacions dels jocs Gumshoe de Pelgrane. Tot i així, pots utilitzar-los com a base per a escenaris genèrics que els DJ puguin adaptar als seus universos favorits d'horror, space opera o espies.

Download

Download NowName your own price

Click download now to get access to the following files:

Gumshoe SRD català v1.pdf 351 kB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.