A downloadable game

Buy Now7.30€ EUR or more

Gran poder analitza els poders d’Icones rol amb superpoders amb més profunditat. Com que més no és sempre millor, Gran poder prova d’expandir, refinar i organitzar el tractament dels poders en el joc, per donar als jugadors i directors d’Icones eines addicionals per crear i jugar els seus personatges i aventures. Ofereix més opcions, més exemples i més idees.

141 pàgines a tot color

Purchase

Buy Now7.30€ EUR or more

In order to download this game you must purchase it at or above the minimum price of 7.30€ EUR. You will get access to the following files:

Icones-Gran poder.pdf 4 MB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.