A downloadable game

Buy Now4.00€ EUR or more

El vol de la Nova-1 és una aventura d'Icones dissenyada com a punt d’inici d’un nou grup de superherois, tant de jugadors nous com d’experimentats.

El món espera amb expectació el llançament de la Nova-1, una nau espacial experimental amb un nou motor revolucionari, l’inductor de fusió de potencialitat projectívola.

Però el centre de control i la Nova-1 són víctimes de l’atac d’un equip de superroïns determinats a robar l’inductor de fusió!

Els herois hauran d’aturar l’atac i rescatar la tripulació a El vol de la Nova-1!

Aquesta aventura es pot jugar de forma independent o com inici de l’arc argumental de L'ascenció de la Cohort, que continuarà al següent número: L'enigma de la Guerra Freda.

Purchase

Buy Now4.00€ EUR or more

In order to download this game you must purchase it at or above the minimum price of 4.00€ EUR. You will get access to the following files:

ElvoldelaNova1.pdf 1 MB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.