A downloadable game

Buy Now2.50€ EUR or more

Un joc de rol de la vella escola amb un toc de la nova.

Cataus és la versió catalana del Donjon de Clinton R. Nixon, amb regles addicionals i nou text.
Recordes aquelles meravelloses sensacions que tingueres el primer cop que vas jugar a rol? Enyores el que sentires quan jugares amb la caixa vermella?
Cataus és un joc emocionant on rebentes portes, explores masmorres, mates monstres, trobes tresors i salves a tothom.
Es hora de viure aventures!


PDF 15x21cm. 106 pàgines.

Purchase

Buy Now2.50€ EUR or more

In order to download this game you must purchase it at or above the minimum price of 2.50€ EUR. You will get access to the following files:

catausweb.pdf 3 MB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.